Vårvintersång 461-480

461

 

 1. Ser du vem som kommer där?

Kristus Konungen det är.

Han idag skall tåga in

i den stad Gud gjort till sin.

 

 1. När ett stycke väg är kvar

myndigt han ett riddjur tar

med sin godhets milda makt

som profeter förutsagt:

 

 1. "Gå till byn där framför er,

och när åsnorna ni ser,

tag dem och det svaret ge

lugnt till djurens ägare:

 

 1. Herren själv behöver dem,

men när han har kommit hem

till sin stad får du igen

djuren ifrån Konungen."

 

 1. Kläder breds på vägen där

Jesus rider. Andra bär

palmens kvistar där de går

för att möta nådens år.

 

 1. "Hosianna", sjunger man

högt, "välsignad vare han

som i Herrens namn och makt

friheten till oss har bragt!"

 

 1. Hosianna! Kom också,

Konung, hit till oss och gå

med oss denna jul och giv

verklig glädje, himmelskt liv!

 

Matt.  21: 1-9

Mel. Sv.ps. 338 Som ett klockspel...

 

 

462

En psalm för Domssöndagen

 

Jesus talar:

 

 1. Himmelriket liknar när

man till stranden nätet bär

för att lägga ut och se

vilken fångst det där kan ge.

 

 1. När det så är fullt drar man

upp så mycket fisk man kan,

samlar ätbar fisk för sig,

slänger bort all oduglig.

 

 1. Och vid världens slut det sker

att Guds änglar stiger ner

för att skilja från varann

Kristi vän och ondskans man.

 

 1. Onda från rättfärdiga

skall Guds goda änglar ta,

och till glödens ugn skall så

alla hårda mänskor gå.

 

 1. Där skall vara bitter gråt,

när de ser sig skilda åt

ifrån dem de plågat så

men nu inte mer kan nå.

 

 1. Och Guds änglar tar då dem,

som har plågats, med sig hem

till den himmel, där de har

bara vänner hos sin Far.

 

Matt. 13:47-50

Mel. Sv.ps. 112 Världens Frälsare...

 

 

463

 

 1. Nu Maria skyndar glad

över bergen till den stad,

där den kära släkting bor,

som hon allting anförtror.

 

 1. Genom ängeln jungfrun vet

att till sist Elisabet

skall få föda den som hon

bett så mycket om, en son.

 

 1. Knappt Maria henne når

förrän hon en hälsning får

från den äldre: "Hälsad var

du, som Herren utvalt har!"

 

 1. "Det blev glädje över dig,

när du hälsade på mig;

barnet i mig hälsa vill,

nyss det kändes spritta till."

 

 1. "Men hur kan väl detta ske

att jag leva fått att se

hur min Guds och Herres mor

sig åt mig nu anförtror."

 

 1. "Du välsignad är, ja, mer

än vi alla och det sker

nu igenom dig att vi

kan på nytt Guds vänner bli."

 

 1. "Stanna, jungfru, hos mig nu.

Det är nog för mig att du

är hos oss, ty där du är

bor den Frälsare du bär."

 

Luk. 1:39-45

Mel. Sv. ps. 112 Världens Frälsare...

 

 

464

 

 1. Nu är dagen inne, när

Josef och Maria bär

Jesus i sin famn och går

dit där Herrens tempel står.

 

 1. I Guds lag det skrivet står

att när först en son man får,

skall det barnet räknas som

Herrens son och egendom.

 

 1. Och på templets altare

skall man Gud ett offer ge,

turturduvor eller små

duvor skall vår Herre få.

 

 1. Se, nu går de glada in

dit med Jesus, sonen sin

och de möts av Herrens vän,

Simeon, med hälsningen:

 

 1. "Helig Ande gav mig bud

att gå hit och möta Gud.

Gud mig lovat längesen

att få skåda Frälsaren."

 

 1. "Gud har lovat att mig ge

nåden att få tro och se

honom innan dödens natt

punkten för mitt liv har satt."

 

 1. "Nu kan jag gå hem i frid

efter längtans långa tid.

Sina löften Herren ger

verklighet i Den jag ser."

 

 1. "I min famn jag honom tar.

Frälsningen Gud lovat har

vilar på min gamla arm,

ser på mig så lugn och varm."

 

 1. "Hela världens hopp och ljus

kommer nu till Herrens hus,

och i folket, som är hans

strålar en gudomlig glans."

 

Luk 2: 22-40

Mel. Sv. ps. 338 Som ett klockspel...

 

 

465

 

1.Jesus är tillbaka där

man ännu i minnet bär

hur han vatten skänkte i

och till bästa vin lät bli.

 

 1. Till den platsen går en man

fort i tro att Jesus kan

rädda ut ur dödens garn

också mannens sjuka barn.

 

 1. Jesus verkar kort och tvär

och han säger: ”Det är när

ni får se det ni vill be

som ni tro till mig kan ge.”

 

 1. Mannen säger: ”Skynda ner,

rädda barnet, hör, jag ber.”

Jesus svarar: ”Tro och gå

och din son skall hälsan få.”

 

 1. Mannen går i tro på det

Jesus sagt. Han tror och vet

att ett Jesus-ord förmår

mer än någon själ förstår.

 

 1. Nästan hemma blir han mött

av ett bud: ”Han har ej dött.

Ingen av oss här förstår

hur din son blev frisk igår.”

 

 1. Mannen frågar efter när

undret skedde, och det är

just när Jesus sade. ”Gå!”

Det var hälsans stund också.

 

 1. Hos den mannen och hans hus

tändes trons och hoppets ljus.

Låt oss , Herre, alla så

trons och hälsans krafter få.

 

Joh, 4: 46-54

Mel. Sv. ps. 338 Som ett klockspel

 

 

466

 

 1. Vi vet att de, som älskar Gud,

får hjälp att hålla livets bud

och kraft att nå det goda.

Han har sin plan och följer den

och enligt den han kallar sen

dem man kan minst förmoda.

De och vi

skall få bli

Sonen lika

och bli rika

av Guds fruktan

och av Andens goda tuktan.

 

 1. En sådan är ej mera skild

från Gud men blir till Sonens bild

alltmer vad än som händer,

ty Faderns Son han får som bror

och finner bröder, där man tror

i alla världens länder.

Den, som var

utsedd har

också livet

blivit givet

av den moder,

där han funnit har sin Broder.

 

 1. Dem Gud i förväg valde ut

i enlighet med det beslut

han i sitt hjärta gjorde,

dem kallar han också och gör

rättfärdiga och rena för

att de skall som de borde

alla nå

fram och få

glans och ära

och så bära

liv till alla

och till livet världen kalla.

 

Rom. 8: 28-30

Mel. Sv. ps. 119 Var hälsad, sköna…

 

 

467

 

 1. Herre är på vandring när

han skall passera porten där

 tre publikaner väntar på

att kejsarns tull av folket få.

 

 1. Inget ärligt folk vill se

på sådana förrädare,

men blicken som från Jesus  går

djupt in i hårda hjärtan når.

 

 1. När han såg Matteus, som

satt där, han sade vänligt: ”Kom,

följ med mig och du skall få se

det nya livet jag kan ge.”

 

 1. Steg han upp och följde den

som sett på honom som en vän

och  visste redan i sin själ

att allt nu skulle sluta väl.

 

 1. Strax Matteus gör en fest,

där Jesus är hans hedersgäst.

Han skyndar bjuda alla dem

han känt och känner till sitt hem.

 

 1. Ja, mycket folk av dåligt slag

syns hos Matteus denna dag,

och Jesus äter med dem fast

han själv är fri från synd och last.

 

 1. Andra undrar nu: ”Hur kan

han äta där, vet inte han

i vilket hus han satt sig ned

och vad  slags folk han äter med?”

 

 1. Svarar Jesus: ”Läkare

skall gå till sjuka för att ge

dem hälsan åter, och jag har

ett sådant uppdrag från min Far.”

 

 1. Jag vet att ni kan offer ge,

men Gud barmhärtighet vill se.

Det var från Faderns hjärta som

till syndare bland er jag kom.”

 

Matt. 9: 9-13

Mel. Sv.ps. 593 Bevara, Gud

 

 

468

 

 1. Den ingen tänker på och ser

en blick av vänskap Jesus ger.

Han säger: ”Kom och följ med mig

och allting skall förändra sig.”

 

 1. Han utskämd blev i hela stan,

när han tog plats som publikan.

Nu reser han sig, lämnar allt,

som  Mästarn honom har befallt.

 

 1. Han anade att dagen grytt:

”Nu kan mitt liv bli rent och nytt!”

och genast vill han dela med

sig av det nya livets fred.

 

 1. Och därför till en fest han bjöd

med kött och vin och nybakt bröd.

Han gladdes att få Jesus se

och honom av det bästa ge.

 

 1. Men alla gladdes inte då,

och några sade bittert så:

”Hur i all världen tänker han,

när med sånt folk han äta kan?”

 

 1. Och Jesus sade : ”Se, jag är

som läkare ibland er här

med läkemedlen, som förmår

att bota sjuka själars sår.”

 

 1. ”Om ni är friska nu, nåväl,

ha själva vård om kropp och själ,

men  själens läkare ändå

skall  botande bland sjuka gå.”

 

Matt. 9:9-13

Mel. Sv.ps. 145: När världens Frälsare

 

 

469

 

 1. När ännu vi var svaga gav

Guds Son sitt liv och lyfte av

vår svaghets börda för att vi

i honom skulle starka bli.

 

 1. Från dödens makt han gjorde loss

de gudlösa och även oss,

när syndens kalla, våta band

blev lösta av hans goda hand.

 

 1. Vem vågar ge sitt liv och blod

ens för en rättfärdig och god?

Men Gud sin kärlek visar när

hans kärleks Son blir mänska här.

 

 1. Och medan vi var syndare

fick Mänskosonen livet ge

för att till liv vi skulle nå

och som Guds barn hans gåva få.

 

Rom. 5:6-8

Mel. Sv.ps. 73 Vi till ditt altarbord

 

 

470

 

 1. Tänk på detta, Jakobs söner,

påminn, Israel, dig det,

sjung och be i dina böner

om din Guds barmhärtighet.

 

 1. Be till Gud är för hans vänner

ringa möda, kärt besvär,

och med glädje de bekänner:

Tjänst hos Gud det högsta är.

 

 1. Därför kan Guds folk ej bära

bättre namn än tjänare.

Ingen lön och ingen ära

kan dem mera mening ge.

 

 1. Herren skall dig aldrig glömma,

men din synd han glömma vill

för att låta nåden strömma

ned med allt du skapats till.

 

 1. Som när moln på himlens skyar

löses upp och plånas ut

skall hans kraft, som allt förnyar

skingra skuldens  makt till slut.

 

 1. I Guds Andes gryningstimma

skall din själ bli ren och ny,

som när sommarnattens dimma

måste inför solen fly.

 

 1. Och han säger: ”Vänd dig redan

nu med viljans kraft ifrån

hjärtats mörka skikt och sedan

vänd din blick till Faderns Son.”

 

Jes. 44:21-22

Mel. Sv. ps 86 O Guds kärlek

 

 

471

 

 1. Envar av oss har sin egen börda,

och var och en på sitt ansvar bär.

Envar skall också en gång få skörda

den gärnings sådd, som han sådde här,

ty var och en sina gåvor har

som möjligheter från livets Far.

 

 1. Vem finns då bland oss med rätt att döma?

Skall oberört inför andras fall

vi svagheten hos oss själva glömma?

Vi måste minnas att en gång skall

vi dömas enligt den Kristi lag,

som väntar kärlek av oss  idag.

 

 1. Och därför, ser vi att syndens fälla

har slagit till om en vän till oss,

då skall ett enda ibland oss gälla:

att hjälpa vännen ur fällan loss.

Men vist och ödmjukt vi måste gå

för att till fångade vänner nå.

 

 1. Oss Guds apostel idag vill lära

att bördorna våra bröder bär

är någonting vi skall alla bära,

att andras svaghet vår svaghet är.

Och Kristi lag är att dela med

sin broder bördan och ge Guds fred.

 

Gal. 6:1-5

Mel. Sv.ps. 283 Med Jesus fram…

 

 

472

 

 1. I en trång och fattig tid

fylld av ovisshet och strid,

Herrens vilja ingen vet,

ingen kallas till profet.

 

 1. Och en natt i templet där

Herrens lampa ännu är

prästen Eli sover tungt,

Samuel har somnat lugnt.

 

 1. Det är mitt i natten då

Herrens röst hörs ropa så:

”Samuel!” Och strax han är

hos den gamle: ”Jag är här!”

 

 1. Eli säger: ”Jag har ej

ropat, gå och vila dej.”

Och han går, men hur kan han

finna vem det vara kan?

 

 1. Knappt han somnat har förrän

Han hör Herrens röst igen,

men på Elis ord han går,

och på nytt han höra får:

 

 1. ”Samuel!” Han hör det ju,

frågar Eli: ”Är det du?”

Eli svarar: ”Kanske Gud

har till dig, min son, ett bud.”

 

7. ”Om han ropar på dig mer,

fall då här i templet ner,

säg så: ’Tala, ty jag hör,

vad du vill jag gärna gör.’”

 

 1. Fastän gammal Eli vet

Herrens väg och hemlighet.

Vad han sagt, det slår ej fel,

Herren kallar Samuel:

 

 1. ”Samuel!” I natten skum

hörs Guds röst från heligt rum,

och nu har han svar att ge:

”Tala till din tjänare!”

 

1 Sam. 3:1-10

Mel. Sv.ps.444 Mycket folk…

 

 

473

 

 1. Allt mera din för varje dag,

allt mindre tvekande och svag,

men mera stark och vis och god

med mer utav ditt tålamod –

det ber jag om, min Gud.

 

 1. Och låt mig också, Herre, bli

allt mera löst och mera fri

att bli vad du mig skapat till

och tjäna dig just där du vill –

det ber jag om, min Gud.

 

 1. Allt mera sann och mera hel

låt mig få bli, och ge mig del

i livets fullhet, Andens fred,

som genom Sonen sändes ned –

det ber jag om, min Gud.

 

 1. Allt mera färdig och beredd,

allt mindre undrande och rädd

inför den stund, då jag skall gå

ur livet för att Livet få –

det ber jag om, min Gud.

 

 

474

 

 1. Naglad fast

på ett kors

är du en utav oss.

I demonernas makt

Är du, Herre Jesus.

 

 1. Hammarslagen slår in

grova spikar i din

kropp och naglar den fast

skamlöst, Herre Jesus.

 

3,. Men att lida och dö

är att bli till ett frö,

som ur jorden står opp

med dig, Herre Jesus.

 

 1. Som du själv har stått opp

så skall Kyrkan, din kropp,

också fri från sitt kors

leva, Herre Jesus.

 

 1. Drag oss med i ditt liv

och ur livet fördriv

allt, som skymmer din kraft

bland oss, Herre Jesus.

 

( Mel. Sv.ps. 434 Lagd på strå – melodins första del)

 

 

475

 

 1. Himmelriket är som en skatt

som en man lägger ner

på en plats som ingen ser

och en annan finner den.

 

2.Himmelriket är som en skatt

och en man finner den,

men han gömmer den igen

i sin glädje att den finns.

 

 1. Himmelriket är som en skatt,

och han säljer vad han har

för att marken där den var

skall bli hans och bara hans.

 

 1. Himmelriket är som en skatt,

som en plötslig möjlighet

och en öppnad hemlighet

är den där för mig, just mig.

 

 1. Himmelriket är som en skatt.

Till den åkern led min fot,

låt min spade stöta mot

skatten, som gör livet nytt.

 

 1. Himmelriket är som en skatt.

Jag kan lämna allt jag har

För att himlens skatt ha kvar,

Kristuslivet i mitt liv.

 

Matt. 13:44-46

 

 

476

Aposteln S:t Paulus skriver till församlingen

 

 1. Jag tackar Gud varenda gång

jag prisar Herren med min sång,

ja, alltid, när jag beder.

Det är med glädje, som jag ber

och talar med min Gud om er,

min stolthet och min heder,

ty envar

av er var

med i striden

för den friden

där vi alla

Gud får vän och Fader kalla.

 

2. Från första dagen var ni med

och spridde ut den stora fred,

som Kristus åt oss vunnit,

och jag är övertygad om

att han, min Herre Kristus, som

så långt med er har hunnit,

håller på

nu också

att sitt goda

verk fullborda

till dess striden

slutat har med himmelsfriden.

 

 1. Och nåden delar jag och ni

tillsammans här, till dess att vi

till himmelen har hunnit.

Ja, Herren Gud kan vittna om

Min kärlek till er alla, som

jag genom Ordet vunnit,

och jag ber

om att er

kärlekslåga

stark skall våga

uppåt sträcka

sig, dit ingen kan den släcka.

 

 1. Då skall er kärleks eld bli lik

Guds Ande och på vishet rik

och kunna allt bedöma.

Ja, skuldfria och rena då

skall glada ni mot dagen gå,

när Kristus allt skall döma.

Fyllda av

vad han gav

skall ni lova

nådens gåva,

heligheten

och i den rättfärdigheten.

 

Fil. 1:3-11

Mel. Sv.ps. 478 Hell morgonstjärna…

 

 

477

 

1.Vi är blott ringa tjänare,

som gjort vår skyldighet

att tjäna världens Frälsare,

och ingenting för det

vi väntar oss, vi önskar blott

att kvar i tjänst få stå

och vidare, där vi hargått

hans vilja tjäna få.

 

 1. Han är den bäste Herre man

bland herrar finner på.

En arbetsgivare som han

finns bara en att få.

Att arbeta hos honom är

en förmån och ett kall,

ett sätt att leva, där man lär

hur livet vara skall.

 

 1. Det är att vara invigd i

Guds hemliga beslut,

förvandlingen av allt, där vi

hos honom blir till slut

än mer än Edens mänskor var

och mer än änglars här

och fria står inför vår Far,

när allting färdigt är.

 

 1. Ja, detta, det är målet för

det arbete, som jag

och du åt Herren Kristus gör

i morgon och idag.

Vi står som vid en födelse,

Dit smärtan också hör

Och tjänar allts förnyelse,

När Herrens tjänst vi gör.

 

 1. Nu sänds vi ut med glädjebud

om nåd och frid och rätt,

att hela universums Gud

en framtid har berett.

Som solen bakom skogens rand

beredd var morgon står,

så väntar oss ett gryningsland,

där allt fullkomning når.

 

Luk. 17:7-10

Mel. Sv. ps. 490 Guds Son en gång

 

 

478

 

 1. Bort till era dunkla trakter,

bort, ni falska andemakter,

med ert svek, er orenhet,

ni som kan allt gott förställa

och den starkaste kan fälla

och var mänskas svaghet vet.

 

 1. Starka är ni, ändå tvingar

er den Starkare och bringar

er ifrån ert byte bort.

Honom högg ni djupt i hälen

men besegrade ej själen

och han vände ont till gott.

 

 1. Tacksamhetens lovsång tvingar

er till tystnad, när den svingar

sig till kraftens Gud och Far.

Era bilders makt är borta,

lögnen kommer helt till korta

inför lovsångens försvar.

 

 1. I hans Namn jag kraften finner,

som er alla övervinner.

I hans Namn jag gömmer mig.

Inför tron och lovets sånger,

Skall ni flykta många gånger,

När till Gud de höjer sig.

 

 1. Sist skall ni er slagna finna.

Ingenting skall mera minna

om det välde ni har haft.

Natten ljusnar, och på tronen

sätter sig då Mänskosonen,

fylld av godhet och av kraft.

 

 1. Läkta, lättade och fria

ser vi Andens kraft förnya

sargad kropp och sårad själ.

Kroken lossas, hårda banden

löses av den milda handen,

som vet alla mänskors väl.

 

 1. Bort går lögnens mörka andar,

halvhetens demoner blandar

grämelse med klagotjut.

Men från Kristi ögon glänser

godhet över alla gränser

mot Guds vänner – utan slut.

 

 

479

 

 1. Nödvändigt är bara ett,

att vi har en enda Herre,

den, som allt åt oss har gett

i det större och det smärre.

Kristus, Konungen på tronen,

är den Ende, Mänskosonen.

 

 1. Gud, nu ställer jag mig in

under ditt befäl och välde.

Ingen stund är längre min

och om det än livet gällde

skall min vilja dig tillhöra

och din vilja alltid göra.

 

Ingen mer till oss har rätt,

ingenting skall oss få äga.

Kristus ensam har oss gett

Det, som mer än allt skall väga.

Han för oss har offrat livet

För att liv skall bli oss givet.

 

 1. Låt, Guds Ande, det bli stort,

som han i sin kärlek gjorde

för att det vi själva gjort

sonas skall, och det vi borde

men ej nådde fram att göra

inte skall vår gudstjänst störa.

 

 1. När nu samvetet blir fritt

ifrån allt, som kan betunga,

blir vårt hjärta också blitt

och vi själva starka, unga.

Nu kan livets krafter alla

I vår lovsång översvalla.

 

Mel. Sv.ps. 406 Käre Jesus, vi är här…

 

480

 

 1. Den gode Herden, det är han,

Som låter mig får ro

På ängarna, där fåren kan

Vid friska källan bo.

 

 1. Från källan flödar kraften fram

till trötta, slitna får

och där en stenig mark hans lamm

förr såg, nu vägen går.

 

 1. Om än i dödens mörka trakt

jag går, kan inget mer

mig  skrämma, när min Herdes makt

och hans beskydd jag ser.

 

 1. Han mig en plats vid bordet ger

med godhetens förråd

och maktlöst onda makter ser

mig mättas av hans nåd.

 

 1. Som oljan lenar torkad hud

och som ett ädelt vin

i bräddfyllt glas, så låter Gud

sin egen kraft bli min.

 

 1. Mitt liv skall genomstrålat bli

av nåd och godhets ljus,

och alltid skall jag glad och fri

få bo i Herrens hus.

 

Ps. 23 Mel The English Hymnal Crimmond C.M.