Vårvintersång 501-520

501

 

 1. Steg för steg, steg för steg

anar vi vem Herren är.

Steg för steg, steg för steg

ser vi att han har oss kär.

 

 1. Steg för steg, steg för steg

ser vi mer i Herrens ord.

Steg för steg, steg för steg

blir hans vilja också gjord.

 

 1. Steg för steg, steg för steg

kommer vi allt närmre Gud.

Steg för steg, steg för steg

klarare blir bönens ljud.

 

 1. Steg för steg, steg för steg

ser vi vad som fattas oss.

Steg för steg, steg för steg

kärare blir Kristi kors.

 

 1. Steg för steg, steg för steg

går vi med vår bäste Vän.

Steg för steg, steg för steg

ända in i himmelen.

 

Mel. Karin Braw

 

 

502

 

 1. Petrus, Kyrkans ledare,

ville många dödad se,

och Herodes fängslar då

honom för att äran få.

 

 1. Fängslad Petrus sover tungt.

Vakter sover också lugnt.

Kedjan vid apostelns hand

är ett låst och säkert band.

 

 1. Men i natten många ber.

Herren hör, och undret sker:

Som en blixt Guds ängel går

och vid Petrus sida står.

 

 1. Kedjor faller, Petrus står

upp och med Guds ängel går,

och nu öppnas stängda lås,

tunga dörrar öppna slås.

 

 1. Snart står Petrus vid det hus,

där man ber vid tända ljus,

men när sen han bankar på

får han länge ute stå.

 

 1. De har i sin oro bett,

men att undret nu har skett

tvivlar de i otro på.

Porten låst och stängd får stå. 

 

 1. När till sist aposteln får

komma in och bland dem står

säger han: ”Guds änglavakt

ryckt mig ur Herodes makt.”

 

 1. Också vi en änglavän

fått av  Gud i himmelen,

och på livets vandringsled

följer han till målet med.                        

 

Apg. 12:6-17

Mel. Sv. Ps. 6 Lova Gud i himmelshöjd…

 

 

503

 

 1. Som vågbrytarn den ligger där

och skyddar i sin hamn

vad under sekler samlat är

i löftesfolkets famn.

 

 1. Och om än stormen brusar fram

och vågor slår emot,

så kommer deras kraft på skam,

till skum blir deras hot.

 

 1. Den byggts av tunga stenars block

och ingen skönhet har,

den bara finns och skyddar dock

allt i sin famns förvar.

 

 1. Vad är det, detta fasta värn

mot storm och tidens svall?

Det är Guds Ord, där tron tar spjärn

och vågen brytas skall.

 

Efter Elis Malmeström –

Tal i kyrkomötet 1958

 

Mel. Sv.Ps. 495 I öster stiger solen opp

 

 

504

 

Johannes Döparens dag

 

 1. Åh, vilken nåd att få

framför sin Herre gå,

att Kristi vägar jämna

och sedan överlämna

en skara i förväntan

och ivrig frälsningslängtan.

 

 1. Så var Johannes lott,

den nåd av Gud han fått.

Av nåden blev han värdig

att uppgiften se färdig,

när av hans flock de flesta

hos Jesus fann det bästa.

 

 1. Då var han glad och nöjd

och fann sitt hjärtas fröjd

i att han själv blev liten

och glömd, liksom utsliten,

men Jesus vann än flera

och älskades alltmera.

 

 1. Om, Ande, du så vill

så kalla oss nu till

att som Johannes verka

och Jesu ställning stärka,

så att vi nöjt försvinner

när han all kärlek vinner.

 

Mel. Sv. Ps. 104  Gläd dig, du Kristi brud…

 

 

505

 

 1. Tänk, ett bättre liv det finns

än det liv vi har och minns,

ett där allt är kraft och frid

och består till evig tid.

 

 1. Det är livet, som Guds Son

levt med Fadern ända från

evigheten, där han som

Ordet från Guds hjärta kom.

 

 1. Allt vad Fadern vill han vill.

Faderns röst han lyssnar till.

Fadern har oändligt kär

Sonen, där hans avbild är.

 

 1. Efter Jesus vi får be:

Fader, låt ett under ske.

Låt er kärlek vår få bli.

Lär oss leva så som ni..

 

 1. Denna kärleks under ger

tro till den som undret ser.

Ja, från Sonen och hans Far

mänskans längtan får sitt svar.

 

Joh. 17:18-23

Mel. Sv.ps. 338 Som ett klockspel…

 

 

506

 

 1. Herre, med vår bön vi går

nu till dig: Om  trettio år

finns det då en skara här,

som till dig sin lovsång bär?

 

 1. Detta vida övergår

vad vi människor förmår,

men där vi står utan råd

har du svaret: Andens nåd.

 

 1. Det var Andens kraft en gång,

som oss gav vår tro och sång,

och din Ande kan på nytt

tända tro, där tron har flytt.

 

 1. Vi för barnen nu vill be:

Oss förvandla, låt dem se

i vårt liv att du är den

ende Herren, Frälsaren.

 

 1. Tack, att vi får lämna allt

i din hand. Som du befallt

vill vi nu i dina spår

gå mot dessa trettio år.

 

Mel  Sv. Ps. 338 Som ett klockspel    

 

 

507

 

 1. Livets Herre, du oss skänker

liv på nytt i dopets bad

och vår skuld i djupet sänker,

porten öppnas till din stad,

där du ger oss plats bland änglar

i din helgonskara glad.

 

 1. Genom dopet du infogar

mänskor med din egen kropp,

överskrider tidens gränser

och ger evighetens hopp,

visshet att din glädje dela

efter väl fullbordat lopp.

 

 1. Dopets gåva du oss räcker,

tillförlitlig, oskattbar.

Hjälp oss nu att gåvan hålla

med vår tro i livet kvar

och vårt liv åt Kristus viga,

han som kommer, är och var.

 

Mel. Sv. Ps. 640 O Jerusalem, bland städer….

 

 

508

 

 1. Kristus, vi din kraft tillbeder,

o Guds rikes hemlighet!

Du på okänd väg oss leder

för att vi skall finna det,

som är mer än allt vi längtar,

anar, älskar, tror och vet.

 

 1. Du är som en skatt i åkern,

gömd och glömd i många år

under ogräs, jord och stenar

tills en man där häpen står,

skatten finner, öppnar skrinet,

och dess värde han förstår.

 

 1. Som den mannen allting säljer

för att skattens åker få

vill idag vi också lämna

allt, som hindrar oss att nå

fram till dig, du skatt i åkern,

och det liv, som skall bestå.

 

Matt. 13:44- 46

Mel. Westminster Abbey; The New English Hymnal 205

Eller Sv. Ps. 640 O Jerusalem, bland städer     

 

 

509

 

 1. Utan ord, i tystnad höjes

upp Guds närhets sakrament.

Åter är han mitt ibland oss,

Han, som Faderns kärlek sänt.

Faderns ansikte i Sonen

är i längtan mot oss vänt.

 

 1. Kalken med försoningsblodet

lyftes inför Faderns blick.

Där, i blod på korset flutet,

världens gåta lösning fick.

Det är offret, där Guds kärlek

världens nöd till mötes gick.

 

 1. Guds åsyn sakramentet

räcks nu också emot mig.

Kristus, jag vill öppna hjärtat

till att bli ett hem åt dig.

Låt vad du på korset vunnit

med mitt liv förena sig.

 

Mel. Sv. Ps. 640 O Jerusalem bland städer

 

    

510

 

 1. Bli inte rädd, när orätt rår

och ingenting du själv förmår,

men tänk istället ofta på

att Jesus Herren är ändå.

 

 1. Bli kvar där Gud placerat dig

och sagt: ”Här skall du tjäna mig.”

Ja, övervinn allt ont med gott

med kraften du av honom fått.

 

 1. Då kan du tåligt vänta på

den dag han lovat dig att få,

när Jesus allt skall reda ut

och allt blir rätt och gott till slut.

 

 1. Den dagen sveket får sin lön,

men härligt svar får löftets bön.

Som skräp i stormen lögnen far,

men allt det äkta stannar kvar.

 

 1. Det blir en stor och härlig stund,

när ljuset från Guds nåds förbund

som soluppgången sprider sig.

och Fadern själv omfamnar dig.

 

Efter Ps. 37

Mel. Sv. Ps. 303 Det finns en väg

 

 

511

 

1. O Herre, vi bekänner att

de livets ordningar du satt

i Sverige överträdda är

och att vi också ansvar bär.

 

 1. Vi kunde haft en bättre tro

om  hela livet fått bero

på vad du gjort och vad du sagt

och vi om Ordet hållit vakt.

 

 1. Vad kunde ej i tid ha hänt

om vi med glädje tron bekänt?

Så mycket vore ej förstört

om Ordet blivit bättre hört.

 

 1. Vi hade bett med större kraft

om tilltro till ditt Ord vi haft

och hoppats att med glädje se

vad du har lovat att oss ge.

 

 1. Då hade vi arbetat mer

och fått den kraft din Ande ger.

Då hade som Guds helgon vi

din viljas tecken kunnat bli.

 

 1. Nu kan vi bara hoppas på

att nåd för rätt du låter gå,

att Kristi offer gäller oss

och vad vi lagt inför hans kors.

 

 1. Då skall de krafter, som han vann

när blodet ned för korset rann,

förvandla oss och göra så

att vi som Kristi bud kan gå.

 

Mel. Sv.ps. 73 Vi till ditt altarbord

Efter Stuttgarter Sündenbekenntnis 1945

 

 

512

 

 1. Som i krubban ligger du,

Herre, mitt ibland oss nu.

På vårt altare du är

med allt vad vår själ begär.

 

 1. Liv har du i överflöd,

hjälp i varje tänkbar nöd,

kraft till seger utan brist

och uppståndelse till sist.

 

 1. Med ditt blod du sona kan

synden du så smärtsam fann,

och din kropp i brödgestalt

är ett läkeblad för allt.

 

 1. Din förvandlings energi

låt i oss nu verksam bli

så att kraften ifrån dig

genom oss kan sprida sig.

 

Mel. Sv.ps. 112 Världens Frälsare

 

 

513

 

 1. O Guds närhets sakrament.

Tyst vill jag här tillbe dig

och gå dig till mötes nu.

Gör mig till din.

 

 1. O Guds offers sakrament,

Kom till mig och gör mig fri.

Fyll mig med din kraft och gör

mig lik dig själv.

 

 1. O Guds framtids sakrament.

Nu jag överlämnar mig

åt din vilja, Frälsare.

Gör oss till ett.                       

 

Mel. Sv. Ps. 767 Möt mig nu som den jag är

 

 

514

 

 1. Herrens ängel är min vän,

och han bor i himmelen.

Där vill också jag en gång

lyssna till hans glada sång.

 

 1. Om Guds Lamm han sjunger glatt

i förundran över att

Gud fått oss från ondskan loss

genom Jesu Kristi kors.

 

 1. Han som andra änglar vill

att Guds ord vi lyssnar till,

och han skyndar gärna med

bud till oss om Herrens fred.

 

 1. Snabbt som blixten hit han når

och ser till att inget får

skada mig. Hans starka hand

rycker mig som ur en brand.

 

 1. Och när döden närmar sig

kommer han och hämtar mig.

I hans händer skall min själ

komma fram till himlen väl.

 

 1. Men när världens tid är slut

skall Guds änglar skilja ut

dem som hör Guds rike till

ifrån dem som orätt vill.

      

 1. Då vill också jag få stå

med i ängelns kör och så

får jag plats i himlens fest.

Där blir livet först som bäst.

 

Mel. Sv. ps.  444 Mycket folk

                                                             

 

515

 

 1. Helig Ande, kom och driv

misstrons dimma från vårt liv

som när härlig morgonbris

driver bort allt nattens dis.

 

 1. Då skall vi i ljuset se

Bibelns uppenbarelse

mitt i andelivets höst

stråla fram och bli till tröst.

 

 1. Låt vårt folk då vakna opp

till att såsom Kristi kropp       .

komma hem till kyrkans hus,

genom dopets kraft och ljus.

 

 1. Bara du kan göra det

som vi ber till verklighet.

Ta oss i din tjänst och led

dit du vill. Vi följer med.

 

 1. Utan dig finns inget hopp

att vårt folk skall vakna opp,

men du, Ande, vägar vet,

för du är Guds möjlighet.

 

Mel. Sv. ps. 99 Gud vår Gud

 

 

516

 

 1. I himlen, bortom plats och tid

det blev en väldig änglastrid,

där ängeln Mikael till slut

drev Satan från Guds närhet ut.

 

 1. När Satan kom till jorden ned

fanns för Guds vänner ingen fred.

Han visste att hans tid var kort

att driva tron ifrån oss bort.

 

 1. Hans vrede väldig är och stor

mot alla som på Kristus tror,

men Jesus, Gud och mänska sann,

är starkare ändå än han

 

 1. Nu står vi mitt i striden där

han strider mot Guds änglahär,

där ängeln Mikael för an

och vi med honom segra kan.

 

 1. Och efter Satans nederlag

Det blir en härlig segerdag,

med fest och jubel, vila, frid,

som vara skall till evig tid.

 

Upp. 12: 7-12

Mel. Sv.ps. 73 Vi till ditt altarbord

 

 

517

 

 1. Vem är den bäste vän du vet,

där godhet, kraft och redlighet

med ljus och humor strömmar ut

i vänlighet och fast beslut.

 

 1. Var finns då denna godheten,

som strömmar ut ifrån din vän?

Vad väger den, hur lång är den,

och vem kan känna den igen?

 

 1. Hans godhet i hans ande bor,

och du som på hans godhet tror,

har själv av Gud en ande fått,

och den är utan tyngd och mått.

 

 1. Din Herre också ande är.

Med Helig Ande Fadern lär

dig älska godhet och allt gott,

som du igenom Sonen fått.

 

 1. Och andlig är Guds änglahär,

liksom din egen själ det är,

ja, andlighet är himmelen,

dit du är bjuden med din vän

 

Mel. Sv.ps. 593  Bevara Gud vårt fosterland

 

 

518

 

 1. Vad kunde, Gud, ibland oss hänt,

om inte vi dig ryggen vänt

och inte skjutit upp det, som

din gode Ande bad oss om.

 

 1. Du skulle din sak berett

och tid och plats och kraft oss gett,.

men vi var långsamma och så

fick tillfället förlorat gå.

 

 1. Nu ber vi om förlåtelse

och att du än en gång vill ge

oss möjlighet att gripa in,

där sak och stund och plats är din.

 

 1. Då skall vi denna gång få brått

att ta den möjlighet vi fått

med kraften du vill ge åt oss

och som du vunnit med ditt kors.

 

Mel. Sv.ps. 593  Bevara Gud

 

 

519

 

 1. O, Herre, vilken kraft och ro

det ger att gå med dig i tro,

och du är hela vägen där,

som när en vän med vännen är.

 

 1. Och du var före mig också,

där sen du ledde mig att gå,

och därför att du allt berett

blev vad du ville också rätt.

 

 1. Nu kan jag bara tacksam stå,

beredd att på ditt uppdrag gå

dit där din nåd vill sända mig,

närhelst och som det passar dig.

 

Sv.ps. 593 Bevara Gud vårt fosterland

 

 

520

 

 1. Herre, jag vill stå för allt,

som din stora plan befallt.

I din ordning livet har

fått ett starkt och tryggt försvar.

 

 1. Tid att lyda och att be

vill oss dina budord ge.

Vila, arbete och fest

skyddar Tio buden bäst.

 

 1. Släkt, föräldrar, barn och bo,

liv och sanning, heder, tro

äktenskap och egendom

skyddas bakom budens bom.

 

 1. Där Guds ordningar bryts ner

livet ingen glädje ger,

men i skydd av budens mur

trivs och växer all natur.

 

 1. Som i skydd av hamnens pir

stormens bölja lugnad blir,

så i skydd av budens vall

dämpas egoismens svall.

 

 1. Buden är som trädets bark.

Bakom den blir veden stark,

och där buden gälla får

bäst vi mänskor också mår.

 

 1. Man och kvinna, gammal, ung,

pensionär, polis och kung,

alla har de samma bud,

lika älskade av Gud.

 

Mel. Sv. ps. 512  Världens Frälsare